Clear sky
 • Clear sky
 • Temperature: 16 °C

CURRENT PR & MARKETING CAMPAIGN

NOMINASIES VIR e’BOSCH-ERFENISPROJEK ERETOEKENNINGS VIR BYDRAES TOT NATUURERFENIS 2017

Share

27 July 2017 [group_audience]
NOMINASIES: e’BOSCH NATUURERFENIS ERETOEKENNING 2017

Dr. Sias Mostert, voorsitter van die Stellenbosch's e'Bosch Erfenisprojek se uitvoerende komitee

Die e’Bosch-erfenisprojek van Stellenbosch maak vanjaar eretoekennings vir ‘n noemenswaardige positiewe bydrae tot ons natuurerfenis (landbousektor uitgesluit). U kan nominasies daarvoor op die aangehegde vorm maak vir individue en/of organisasies wat aan die volgende eienskappe voldoen:

 1. Oor ‘n noemenswaardige tydperk ‘n positiewe bydrae lewer of gelewer het tot natuurbewaring (Flora en Fauna), met spesiale klem op inheemse natuur
 2. Bewaring bevorder nie slegs in die sin van behoud nie maar ook vir die restoureer en ontwikkeling van natuurerfenis
 3. Bydraes kan wees in die vorm van byvoorbeeld:
  • Navorsing
  • Praktiese werk in bosbou of met fynbos
  • Projekte met ‘n impak op ‘n gemeenskap
  • Uitroei van indringerplante (langtermyn bydrae)
  • Bydraes deur middel van openbare media tot bewaring/verspreiding van kundigheid oor die natuur
  • Opvoedkundige bydraes
  • Innovasie/Innoverende bydraes.

Nominasies sluit op 15 Augustus om 12:00 soos aangedui op die aangehegde vorm. Oorhandiging daarvan deur die Burgemeester en US Rektor sal plaasvind by geleentheid van die e’Bosch Loodsfunksie en Eretoekenningsplegtigheid te Universiteitmuseum om 17:30 vir 18:00 op 30 Augustus 2017.

NOMINASIE: e’BOSCH NATUURERFENIS ERETOEKENNING 2017

BESONDERHEDE INDIEN DIE GENOMINEERDE ‘N INDIVIDU IS:

NAAM VAN GENOMINEERDE:

 

BEROEP:

 

GEBOORTEDATUM:

 

GESLAG:

 

BESONDERHEDE INDIEN DIE GENOMINEERDE ‘N ORGANISASIE IS:

NAAM VAN ORGANISASIE:

 

KONTAKPERSOON IN ORGANISASIE

 

KONTAKBESONDERHEDE VAN GENOMINEERDE INDIVIDU OF ORGANISASIE

ADRES:

 

 

E-POS:

 

FOON-/SELNOMMER:

 

MOTIVERING:

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Gebruik addisionele vel indien nodig.

Genomineer deur:        _______________________________________

Adres:                          _______________________________________

                                    _______________________________________

Selnommer: ____________ Handtekening:  _____________________

Inhandiging: Universiteitsmuseum, Ryneveldstr. of  Epos:  johannbierman.jb@gmail.com

Sperdatum vir inhandiging: 15 Augustus 2017 om 12:00        Bekendmaking: 17 Augustus 2017

 

Stellenbosch 360

Friends of Stellenbosch

Contact

E: info@stellenbosch360.co.za
T: +27 (0)21 883 3584
F: +27 (0)21 882 9550

Information Office:
36 Market Steet
Stellenbosch, 7600